Biologische ontwikkeling

Van de totale oppervlakte van Friesland, is 75 % bestemd voor landbouw. De Friese landbouw wordt gekenmerkt door melkveehouderijen en in mindere mate door akkerbouw. Het biologische aandeel in landbouw bedraagt bijna 2,4%.

Provincie
Duurzaam ondernemen in de landbouw is voor de provincie Fryslân een belangrijk speerpunt. De provincie  stimuleert de  ontwikkeling en verspreiding van technologische vernieuwingen in de sector. Daarnaast zet de provincie zich in om afzet en promotie van producten te verbeteren.

Hoofdstad van de Smaak
Op onze website vindt u hier mooie regioproducten. Ga eens langs bij een producent, of bezoek een van onze evenementen.

bron: http://www.bewustbiologisch.nl/index.php?p=4