De Friese koe

De Friese veehouderij staat grotendeels in het teken van de melkproductie. Met circa 270.000 melkkoeien is in Fryslân ongeveer 18% van de Nederlandse melk- veestapel te vinden.

De gemiddelde melkveestapel nam in Fryslân de laatste tien jaar met 30 koeien toe tot 90 koeien per bedrijf. Hiermee is het gemiddelde melk- veebedrijf in Fryslân duidelijk groter dan het gemiddelde van Nederland met 75 koeien.

Bron: http://edepot.wur.nl/14348