Friese Boeren

Friesland is een landbouwprovincie bij uitstek. Zo komen Wâldbeantjes van de zanderige grond in de Wâlden en komt Marlanner Kaas van de koeien in de Marlannen.

Hoofdstad van de Smaak geeft aandacht aan deze streekproducten. Maar wat verbouwen de Friese Boeren nu het meest?

Op het grootste deel van de Friese akkers wordt snijmais verbouwd. Daarna zijn pootaardappels en consumptieaardappels de meest belangrijke inkomsten voor de Friese boeren. Op de derde plaats is dat graan, vooral wintertarwe en zomergerst.

Langs de waddenkust is er vooral akkerbouw, maar in de rest van de provincie zijn er meer veehouderijen. In Fryslân lopen bijna een half miljoen stuks rundvee, waarvan zo’n 190.000 melkkoeien.