Sponsors

Hoofdstad van de Smaak 2015 dankt haar sponsoren voor het mede mogelijk maken van dit (h)eerlijke smaakjaar. Hoofdstad van de Smaak wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Merk Fryslân en Week van de Smaak.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan Hoofdstad van de Smaak? Neem dan contact op met projectleider Christel Pieper: 058 2160862


Gemeente Leeuwarden

Uiteraard staat de gemeente Leeuwarden achter de titel Hoofdstad van de Smaak. En de stad kijkt verder dan Leeuwarden alleen. ‘Onze provincie heeft prachtige streekproducten die wel eens extra in de etalage gezet mogen worden.’ De gemeente zet zich dan ook actief in om de evenementen van Hoofdstad van de Smaak mogelijk te maken.


Week van de Smaak

Het hoogtepunt van Hoofdstad van de Smaak ligt in september, tijdens de landelijke Week van de Smaak. In die week is ook de verkiezing van de Held van de Smaak, dit jaar wordt de held gekozen in Leeuwarden.

 


Merk Fryslân

De nieuwe marketingorganisatie voor de provincie zet de culinaire activiteiten in het kader van Hoofdstad van de Smaak landelijk op de kaart en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Hoofdstad van de Smaak.


Provincie Fryslân

Friesland als culinaire hotspot! Daar zet de provincie ook haar schouders onder. Dat maakt de provincie nog aantrekkelijker voor toeristen.

 


Greydanus

Greydanus zet zich het hele jaar volop in voor Hoofdstad van de Smaak 2015.


Innexus

Innexus is een netwerkorganisatie van en vóór ambitieuze foodbedrijven in Noord-Nederland, die hun gezamenlijke competenties en innovatiekracht bundelen tot de kracht van een “multinational” en deze aanwenden om hun concurrentiepositie  te versterken.


Koopmans

Onze drijfveer is om als betrouwbare partner samen te ontwikkelen met food verwerkende bedrijven in ambacht en industrie. Wij zijn klein genoeg om flexibel op markttrends en marktwensen in te spelen. En groot genoeg om exclusief met klanten en leveranciers innovatieve concepten te ontwikkelen.


Smeding

Smeding Groenten en Fruit zet zich dit jaar in voor Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak 2015. Zo stellen ze onder andere groente en fruit beschikbaar voor het Groot Liwwadder Diner op 17 september, het grootste openluchtdiner van Friesland. En natuurlijk vind je Smeding ook dit jaar op Ljouwert Culinair.


Friks

Friks Web en Marketing ondersteunt Hoofdstad van de Smaak om de online zichtbaarheid te versterken.


LOF

Het Leeuwarder Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Leeuwarden te financieren. Het gaat dan om belangen als: promotie; parkmanagement; beveiliging; relaties met onderwijs, etc.


De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar is een maatschappelijk betrokken organisatie die meer wil zijn dan alleen verzekeraar. Door middel van haar sponsorbeleid wil De Friesland laten zien wat ze belangrijk vindt en waar ze voor staat. Met als doel om meerwaarde te bieden binnen de maatschappij waarvan zij onderdeel uitmaakt.


LTO Noord

LTO Noord wil bijdragen aan een gezonde, duurzame en veilige voedselproductie, een hoogwaardige en duurzame sierteeltproductie, een evenwichtige, gevarieerde en aantrekkelijke inrichting van het platteland, opwekking en gebruik van duurzame energie en multifunctioneel grondgebruik met nieuwe diensten.


NDC Mediagroep

NDC Mediagroep is mediapartner van Hoofdstad van de Smaak 2015. Het hele jaar publiceren de Leeuwarder Courant en de Friese huis-aan-huisbladen artikelen die verbonden zijn met het thema van Hoofdstad van de Smaak.


Dr. Oetker

‘Kwaliteit is het beste recept’ is de basis van Dr. Oetker. Onder kwaliteit verstaan zij het juist samenstellen van producten op basis van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Dit moet leiden tot producten die een onderscheidende smaak en beleving hebben, zonder daarbij onnodig veel toevoegingen te hanteren.


Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV


Veltman Vis


Sligro