NDC Mediagroep

NDC Mediagroep is mediapartner van Hoofdstad van de Smaak 2015. Het hele jaar publiceren de Leeuwarder Courant en de Friese huis-aan-huisbladen artikelen die verbonden zijn met het thema van Hoofdstad van de Smaak.