Week van de Smaak

Het hoogtepunt van Hoofdstad van de Smaak ligt in september, tijdens de landelijke Week van de Smaak. In die week is ook de verkiezing van de Held van de Smaak, dit jaar wordt de held gekozen in Leeuwarden.