Dr. Oetker

‘Kwaliteit is het beste recept’ is de basis van Dr. Oetker. Onder kwaliteit verstaan zij het juist samenstellen van producten op basis van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Dit moet leiden tot producten die een onderscheidende smaak en beleving hebben, zonder daarbij onnodig veel toevoegingen te hanteren.

NDC Mediagroep

NDC Mediagroep is mediapartner van Hoofdstad van de Smaak 2015. Het hele jaar publiceren de Leeuwarder Courant en de Friese huis-aan-huisbladen artikelen die verbonden zijn met het thema van Hoofdstad van de Smaak.

LTO Noord

LTO Noord wil bijdragen aan een gezonde, duurzame en veilige voedselproductie, een hoogwaardige en duurzame sierteeltproductie, een evenwichtige, gevarieerde en aantrekkelijke inrichting van het platteland, opwekking en gebruik van duurzame energie en multifunctioneel grondgebruik met nieuwe diensten.

De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar is een maatschappelijk betrokken organisatie die meer wil zijn dan alleen verzekeraar. Door middel van haar sponsorbeleid wil De Friesland laten zien wat ze belangrijk vindt en waar ze voor staat. Met als doel om meerwaarde te bieden binnen de maatschappij waarvan zij onderdeel uitmaakt.

LOF

Het Leeuwarder Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Leeuwarden te financieren. Het gaat dan om belangen als: promotie; parkmanagement; beveiliging; relaties met onderwijs, etc.

Friks

Friks Web en Marketing ondersteunt Hoofdstad van de Smaak om de online zichtbaarheid te versterken.

Smeding

Smeding Groenten en Fruit zet zich dit jaar in voor Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak 2015. Zo stellen ze onder andere groente en fruit beschikbaar voor het Groot Liwwadder Diner op 17 september, het grootste openluchtdiner van Friesland. En natuurlijk vind je Smeding ook dit jaar op Ljouwert Culinair.