Friese Boeren

Friesland is een landbouwprovincie bij uitstek. Zo komen Wâldbeantjes van de zanderige grond in de Wâlden en komt Marlanner Kaas van de koeien in de Marlannen. Hoofdstad van de Smaak […]

Biologische landbouw

Zo ongeveer 2% van de landbouwbedrijven in Friesland is biologisch. Het aantal biologische landbouwbedrijven groeide in de periode 2004-2008 nog met ongeveer 20% naar 120 ondernemingen. De helft van de […]

Biologische ontwikkeling

Van de totale oppervlakte van Friesland, is 75 % bestemd voor landbouw. De Friese landbouw wordt gekenmerkt door melkveehouderijen en in mindere mate door akkerbouw. Het biologische aandeel in landbouw bedraagt bijna […]

De Friese koe

De Friese veehouderij staat grotendeels in het teken van de melkproductie. Met circa 270.000 melkkoeien is in Fryslân ongeveer 18% van de Nederlandse melk- veestapel te vinden. De gemiddelde melkveestapel […]